Kurs i meditationens grunder

Under kursens fyra tillfällen mediterar vi enligt olika tekniker för att få ökad medvetenhet: andningsmeditation, kroppskanning, ”öppet medvetande” och vänlighetsmeditation. Vi mediterar främst sittande, men även gående, liggande och stående. Korta föreläsningar ges för att skapa en grundförståelse för vad meditation är.
Vi går igenom varför man mediterar och vad en insikt är, några vanliga hinder i meditation och hur man kan komma runt dessa. Huvudfokus ligger på det egna utövandet, både under kurstillfällena och där emellan. Lekfullt utmanar vi varandra att under de fyra veckorna kursen pågår att meditera dagligen på egen hand (minst 20 minuter). Dessutom försöker vi stötta varandra att leva lite mer medvetet under kursens gång. Kanske även efteråt?

Kursledare är Benny Alm. Han har mångårig heltidserfarenhet av meditation i buddhistkloster och retreatcenter i både väst och öst, men är inte auktoriserad meditationslärare.

Anmälningsavgift för kursen är 300kr. Anmälningsavgiften täcker inte lön till lärare och övrig personal då det enligt tradition inte kan prissättas. Därför är detta donationsbaserat. Efter 300kr är betalt kan valfri extra summa betalas via swish som en donation.

Vi ses fyra tisdagar i rad kl 19.00-20.30. Första tillfället är 17 maj.