Introduktion till Qigong och Tai chi

Välkommen till en workshop som introducerar teorin och praktiken bakom qigong och tai chi.
Klaus har undervisat i qigong, tai chi och yoga, och använder sig av förståelse från flera discipliner för att skapa en holistisk syn på hälsa.
Qigong är en uråldrig kinesisk metod för att kultivera människans livsenergi som kallas qi, och på det sättet uppnå balans i kropp och sinne. Qigong utgår från subtila rörelser i kombination med andning och mental koncentration för att stärka cirkulationen i kroppen och för att meditera. Ni kommer att lära er komma i kontakt med denna energi och stärka cirkulationen i kroppen och uppnå meditativa medvetandetillstånd genom att lära er flödande rörelser och övningar i energikoncentration.

Workshoppen är också en utgångspunkt för en längre kurs i tai chi – Yang stil 24 former, som kommer att gå under en längre period kontinuerligt.
 
Qigong är ett utmärkt komplement för alla andra sporter och egentligen för all annan aktivitet. Qigong används som en bas för Tai chi (Tàijíquán), vilket är en mer avancerad träningsform, och kan ses som en dans, kampsport eller som spirituellt utövande. Både qigong och Tai chi utgår djupt från balansen och fluktuationerna mellan de universella krafterna Yin och Yang, där utövaren själv kommer att ta del av och sammansmälta med kraften. Utgående från denna förståelse kan Tai chi göras långsamt och meditativt för Yin-kraft, men också snabbt och aggressivt som kampsport för Yang-kraft.
Klaus utgår från en grund i naturvetenskap och shamanism och en förståelse att det finns en absolut naturkraft som genomsyrar allting. Målet är att balansera oss själva så att vi kommer i synkronisation med denna kraft, Tao eller Tai chi. För att uppnå en sådan balans krävs också en förståelse mellan de olika elementen och andra aspekter som finns inom
oss själva, samt om de olika kropparna vi inhiberar: fysisk, energi, mental, intuitiv, och spirituell.

Plats: Namayoga i Kalmar, Borgmästaregatan 13b

Datum och tid: Söndagen den 27 februari 10.00-14.00

Pris/investering: 400kr