Transformernade dans till levande musik: Skapandets tre huvudprinciper

Välkommen till transformerande dans med Christopher Sigmond!
Dansen är vägledd, men fri och det finns ingen koreografi att förhålla sig till. Det handlar istället om att var och en känner in och följer sina egna rörelser, i nuet. Vad som är levande i varje ögonblick varierar, vilket är vad det här dansen bjuder in till: ett utforskande av den ständiga variation som är livet. Till dansen spelas levande musik på olika instrument, såsom djembe, piano och flöjt. Musiken och dansen kompletterar varandra och fördjupar närvaron och kraften i det fält som vi tillsammans skapar.

De tre danspassen är tre separata workshops, som samtidigt utgör en enhet. Temat för alla tre är Skapandets tre huvudprinciper. Dessa är Skapande, Vidmakthållande och Avslutande. Vi kommer att fokusera särskilt på en av dessa under varsin workshop. Du kan välja att vara med på en, två eller alla tre.

Skapande fredag 25/3 19.00-21.00
Vidmakthållande lördag 26/3 10.00-12.00
Avslutande lördag 26/3 14.00-16.00
Investering är 350kr per klass, 650kr för två och väljer du alla tre är det 950kr. 

Christopher Sigmond leder dansen med både ord och musik. Hans närvaro brukar få människor att känna sig trygga att uttrycka det som är sant.