"Yoga is not about already having a capable and flexible body to do complicated postures. This belief keeps many people from trying yoga, which is a shame because yoga is for everyone."

Ester Ekhart

Yoga

Vad är yoga?

Yoga härstammar från Indien och är en uråldrig tradition som består av olika system som tränar både kropp och sinne. Yogan innehåller bland annat asanas (positioner) och pranayama (andning) men även olika meditationstekniker och avslappningsövningar. Det finns många inriktningar och olika yogaformer inom yogan. Hos oss på Namayoga i Kalmar erbjuder vi flera av dessa inriktningar och yogaformer, bland annat yinyoga och hathayoga. 

Vad är syftet med yoga?

För oss är det att bli mer närvarande och medvetna om vad vi gör, vare sig vi är i en yogaposition eller om vi är på jobbet eller lagar mat. 

Att stilla sinnet, att acceptera känslor, tankar, rädsla och smärta.  Att vara i nuet med sig själv och andra. Syftet är också att stärka kroppen genom att  göra olika asanas och rörelsemönster, då du blir starkare, mer flexibel och får bättre balans.

Via våra andetag och medvetna närvaro i yogan förenar vi kropp, sinne och själ.

Vem kan utöva yoga?

Alla kan utöva yoga i någon slags form!