Ayurveda

Ayurveda är en flera tusen år gammal läkekonst och samlad visdom för naturlig hälsa och inre utveckling, som har sitt ursprung i Indien och vedatraditionen. Orden ayur och veda är sanskrit. Ayur betyder liv och veda betyder kunskap. Kinesisk medicin liksom den tidiga grekiska medicinen har sina rötter i ayurveda. Idag praktiseras ayurveda över hela världen både som traditionell medicin och som alternativ medicin.

Ayurveda beskriver hur vi påverkas av vår livsstil, vår omgivning, våra relationer, vår kropp, vårt sinne, våra tankar och vårt medvetande. Förståelsen för människors olikheter och unika resurser är en väsentlig tillgång inom Ayurveda. Vi är alla unika i kroppskonstitution och sinne redan från födseln, och därmed har vi olika behov av kost, sömn och motion. Behov som till viss del skiftar med ålder och årstidsväxlingar.

 Ayurveda är ett komplext hälsosystem, men dess grundläggande principer är enkla och praktiska att använda sig av. Allt runt omkring oss, från makrokosmos ända in till cellnivå, byggs upp av de fem elementen; rymd, luft, eld, vatten och jord. Dessa fem element bildar tre doshor/dynamiska krafter, som på sanskrit kallas vata, pitta och kapha. Varje dosha har i sin tur fem subdoshor.

Vata består av rymd- och luftelementen. Vata står för kommunikation, cirkulation, rörelse, entusiasm, inspiration, ansvarar för nervssystemet, eliminering, andning, transportering, fantasi och vitalitet.

Pitta är främst eldelementet i kroppen ansvarar för vår matsmältning, vår ämnesomsättning, intellektet, vårt inre och yttre seende, vår aptit och törst, vår lyster. Pitta är den drivande och transformerande kraften i kroppen.

Kapha som byggs av jord- och vattenelementet smörjer våra leder, våra lungor och vår hjärna. Kapha står för sammanhållning, immunitet. Kapha skapar vår kroppsfigur och kroppsvikt. Kapha står för stabilitet och tyngd. Kapha har en sårläkande förmåga och står för villkorslös kärlek, tillgivenhet, förståelse och vår förmåga att förlåta.

Kombinationen av vata, pitta och kapha är unik hos varje människa. Alla tre doshor är ständigt närvarande men oftast är det en eller två som är dominerande. Förhållandet mellan doshorna är inte konstant genom livet, utan ändras ständigt genom påverkan av yttre och inre faktorer såsom mat, motion, tankar och känslor. En dosha kan komma i obalans, vilket över tid kan leda till sjukdom. Ayurvedas visdom ger dig nyckeln att förstå dig själv bättre, så att du kan behålla din naturliga hälsa.