24  mars och den 21 april, 14.00-16.30

Kvinnocirkel

KVINNOCIRKEL- Kom hem till din feminina kraft

Välkommen till en helande cirkel, där du får utrymme att vara & utforska kraften i sårbarhet & integritet.


Inom dig finns naturlig visdom & inre urkraft som är redo att vakna eller fördjupas, din inre visa kvinna som minns sin enhet med förmödrarna, naturens cykler & livets nätverk. Som minns det heliga systerskapet & den stärkande kraften i att komma samman.

Det är viktigare nu än någonsin att vi kommer samman för att läka såren av otillräcklighet och brist. Som leder till stress, obalans & ohälsa i det inre & så det yttre. När vi väljer att läka, blir vi del av den positiva förändring som vi behöver som mänsklighet för att skapa en hållbarare och friskare värld.

I ett intuitivt flöde av meditation, mjuka feminina rörelser, shamansk trumma, prestationsfri sång och dans, vediska mantran & delning cirkel erbjuds möjlighet till djupare självkärlek, acceptans, medkänsla & samhörighet. Du behöver inte ha någon förkunskap innan, men gärna ett öppet sinne.

Jag som håller cirkeln heter Aida Aslani och har de senaste åren varit på en djupt transformerande och stärkande läkningsresa. Jag har samlat på mig värdefulla verktyg från framför allt shamanismen och den vediska traditionen, som jag är redo att dela med mig av. Jag är utbildad kvinnocirkel-ledare genom Be woman project, Reiki healer, breathwork facilitator och trädgårdsmästarinna med stark kärlek för naturens visdom och medicin.

ANMÄLAN, INVESTERING & FRÅGOR:

Mejla aidaaslani19@gmail.com  & swisha 222 kr till 0763272345 för att säkra din plats.

Max 12 kvinnor