"Yoga is not about already having a capable and flexible body to do complicated postures. This belief keeps many people from trying yoga, which is a shame because yoga is for everyone."

Ester Ekhart

Yoga

Vad är yoga?

Yoga härstammar från Indien och är en uråldrig tradition som består av olika system som tränar både kropp och sinne. Yogan innehåller bland annat asanas (positioner) och pranayama (andning) men även olika meditationstekniker och avslappningsövningar. Det finns många inriktningar och olika yogaformer inom yogan. Hos oss på Namayoga i Kalmar erbjuder vi flera av dessa inriktningar och yogaformer, bland annat yinyoga och hathayoga. 

Vad är syftet med yoga?

För oss är det att bli mer närvarande och medvetna om vad vi gör, vare sig vi är i en yogaposition eller om vi är på jobbet eller lagar mat. 

Att stilla sinnet, att acceptera känslor, tankar, rädsla och smärta.  Att vara i nuet med sig själv och andra. Syftet är också att stärka kroppen genom att  göra olika asanas och rörelsemönster, då du blir starkare, mer flexibel och får bättre balans.

Via våra andetag och medvetna närvaro i yogan förenar vi kropp, sinne och själ.

Vem kan utöva yoga?

Alla kan utöva yoga i någon slags form!


Villkor och regler

Avbokningsregler
Om du ej kan komma på en bokad klass måste du avboka klassen. Om du avbokar på bokningssidan måste du göra det minst sex timmar innan klassens start. Får du förhinder tätare in på klassen så ring eller skicka ett sms till Björn 0735-015512 eller Evelina 0708-470496. Vid uteblivet besök eller sen avbokning gör Namayoga en debitering på 200kr.
Vid Kurser/Workshops/Events  sker betalning med Klarna i samband med bokning och anmälan är bindande. Plats vid kurs/workshop/event kan överlåtas men ej återbetalas.

Ansvar och ansvarsfriskrivning
All träning sker på egen risk. Namayoga ansvarar inte för personskada som åsamkats utövare p.g.a. olycksfall eller till följd av annan utövare eller gästs agerande eller brist härpå. Varje utövare ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att det utan risk kan deltaga i de aktiviteter som de väljer. Namayoga ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning eller för skador på utövare eller gästs tillhörigheter.