Kundalini Bodywork med Nina Cehic

Kundalini Bodywork

Följ din kropp dit den vill ta dig.
Följ din röst så som den vill uttrycka sig.
Följ varje känsla när den uppstår.
Följ dig själv i det mest naturliga tillstånd.
Välkommen till en resa i ditt inre.
Allt du behöver göra är att lägga dig ner på yogamattan, blunda och ha tillit till processen.

Kundalini Bodywork
Kundalini
Kundalini är livsenergin (chi/prana), som vi alla föds med. Det är vårt bränsle i livet, vår livskraft och livlina. Den flödar fritt i kroppen genom en vibration av kärlek, glädje och nöje ända från födseln. Under livets gång uppstår trauman och känslor vi inte får uttryck för. Detta gör att energin blir tätare och skapar stagneringar samt blockeringar inom oss. Din vibration i kroppen förändras och känslor som ilska, sorg och rädsla tar över. Det du vibrerar kommer du attrahera och får mer av i livet.
Kundalinienergin lägger sig vilande i roten av vår ryggrad tills vi väcker den till liv. Energin går in genom vår rot och går upp längs vår ryggrad. Genom att vi aktivera energin, så kan vi lösa upp blockeringarna, ändra våra lägre vibrationer och nå vårt sanna autentiska jag. Vi kommer börja höra vår inre röst, få en bättre intuition och känna mer glädje och lycka. Framför allt kommer vi öppna upp vårt hjärta, följa vår inre längtan och uppnå ett högre medvetandetillstånd: nonduality/oneness.

Intention
En intention är en känsla, ett trauma, en situation eller vibration som du vill förändra i din kropp. En intention ska alltid vara positiv och det är intentionen vi jobbar med för att transformera om energin i din kropp. En känsla vi vill känna i kroppen istället för den låga vibrationen. Ett exempel på intention kan vara att du vill få mer självkänsla eller självkärlek, bättre självförtroende, eller helt enkelt viljan att ha mer glädje och kärlek i livet. Under en Kundalini Bodywork-aktivering, kommer vi inte prata djupgående om din intention. Detta gör vi endast i en privat session. Jag vill att du tar med dig en intention som känns bra för din kropp, din själ och ditt sinne till sessionen. 

Sessionen
Energin är väldigt fin och man får precis så mycket man är redo för. Vi kommer frigöra spänningar i kroppen med hjälp av olika tekniker och övningar som andning, skrik, slag och shaking.
Genom detta så kan kroppen öppna upp för energin och falla ner ifrån sinnet (våra tankar), ner till vårt hjärta (våra känslor). Vi måste våga känna för att kunna ändra vår vibration. Med rätt andningsmetod och en tillräckligt avslappnad kropp, så kan vi komma i kontakt och transformera om den stagnerade energin till kärleksfulla känslor. Du kommer få lägga dig på en yogamatta med kläderna på, med slutna ögon och högt spelande musik. Aktiveringen kommer hålla på i 60 minuter och under aktiveringen kan er kropp vilja uttrycka sig på följande sätt:
  • känslomässig frigörelse i form av skrik, gråt och skratt
  • spontana rörelser, dans eller mudras
  • visioner eller föreställning av olika bilder och färger
  • känsla av kyla och värme
  • uppleva vibration, skakningar och stickningar
  • känsla av tyngd, lättnad samt svävande eller flytande
  • känsla av att vara ett med allt och ett djup meditativt tillstånd
  • även upplevelse av att ingenting händer eller känns alls
Det finns inget rätt eller fel. Våga släppa kontrollen, lita på processen och låt din kropp få uttrycka sig på det sätt den vill med hjälp av energin. Detta utan eftertanke. Under sessionen kommer jag guida er i processen, genom att vara med er och i energin. Jag kommer med hjälp av mina händer, kroppen samt rösten vara en del av flödet i livsenergin. Jag kommer även trycka lätt på olika punkter på er kroppen. Detta för att öppna upp och hjälpa er förflytta energin. 

Ta med: Vattenflaska och öronproppar (vid ljudkänslighet)
Annat: Sätt gärna en intention och ät bara ett mindre mål eller inget alls 2h före sessionen. Använd bekväma kläder.
Att tänka på: För en bättre upplevelse, undvik peak-orgasm och alkohol minst 24h före session.
Ej lämpligt vid:
-Graviditet
-Användning av stark medicinering för psykiska besvär.
Lördagen den 16 mars, 10.30-13.00, pris 500kr.