Meditation

Vi använder främst tekniker från buddhismen där medvetenhet om nuet (mindfulness) är centralt i meditation. Grunden är kropps- eller andningsmedvetande, där vi avslappnat och nyfiket möter de kroppsförnimmelser som dyker upp. Vanligtvis mediterar vi sittande och i tystnad.

Ledord för meditation:

Vaken medvetenhet

Med ett vaket och klart sinne är vi medvetna om meditationsobjektet. Mindfulness är en central del av meditationen, och genom att betona den i meditation växer den genom en “snöbollseffekt”.

Nyfiket intresse

Vi är intresserade av vad som än dyker upp, även om det inte är vad vi hade tänkt att det skulle vara. Allt som kommer upp är en del av livet, och genom att varsamt uppmärksamma det kan vi komma till nya insikter och ny förståelse av fenomenens natur.

Vänlig acceptans

Vi välkomnar det livet ger oss i detta ögonblick, oavsett om det är behagligt eller obehagligt. Det vänliga bemötandet stärks och kommer mer naturligt genom att vi odlar det medvetet. Det är speciellt  viktigt att lära sig känna igen vad som gör att vi förlorar medvetenheten. Under andra omständigheter följer vi ofta impulser, men i formell meditation har vi bättre möjligheter att lära känna dessa inre hinder och bemöta dem visare.

Inspiration från många tekniker och från många traditioner

Utöver kroppsmeditation använder vi ibland instruktioner om “öppet medvetande” för fördjupad insikt och mettameditation (“kärleks-/vänlighetsmeditation”) för att odla en vänligare inställning.

Vanligtvis mediterar vi sittande, och nästan alltid i tystnad. Det är inte väsentligt att sitta på en kudde på golvet, även om vi oftast gör det under gruppmeditationer. Det går bra att sitta på en stol om man föredrar det. Ibland instruerar vi om andra kroppsställningar (stående eller liggande), eller med rörelse.

Vi utgår främst ifrån Theravada-buddhistisk tradition, men är också inspirerade av bland annat Zen och tantra. Meditationsinstruktionerna är lämpliga för alla, oavsett eventuell religionstillhörighet.

Det finns också många andra meditationstekniker som vi inte instruerar i, såsom mantrameditation eller chakrameditation. Dessa (och andra) meditationstekniker kan också vara bra, men vi instruerar dem inte för att det kan vara förvirrande med alltför många tekniker och för att vissa meditationstekniker bara passar vissa människor under vissa stadier i sin meditativa resa.

Ett typisk meditationstillfälle:

Vi inleder med en introduktion till meditation i allmänhet eller om något relevant begrepp. Därefter följer en halvtimmes guidad meditation. Vi avslutar med en runda eller samtal i mer fria former, gärna över en kopp te.

Den första söndagen i varje månad ges lite mer förklaringar till grundläggande begrepp, och lite mer guidning under själva meditationen. Dessa tillfällen är synnerligen lämpliga för mindre erfarna eller nybörjare, men alla är välkomna till alla tillfällen.

Gilla oss på Facebook (https://www.facebook.com/meditationikalmar/). Där finns kontaktuppgifter och där publicerar vi uppdaterad information. Vi är en grupp meditatörer som arbetar ideellt för att understödja kalmariters meditation. Ingen av oss är formellt lärare i meditation, men alla som guidar meditation har mångårig egen erfarenhet.