Vår Coronapolicy

Viktigt
  • Vi har satt ett maxantal personer som får vistas i våra lokaler samtidigt enligt myndigheternas krav.
  • Vi har dragit ned antalet bokningar på klasserna så vi har mer utrymme i salen.
  • Kom ej till studion ifall du är förkyld eller har tecken på infektion.
  • Kom ej till studion förrän du har varit frisk ett par dagar.
  • Tvätta händerna, använd handsprit som vi placerat ut på studion och toaletten.
  • Ta gärna med egen matta.
  • Om du lånar yogamatta, rengör efter du använt den